31 December 2012

30 December 2012

29 December 2012

27 December 2012

LONG HOURS

Αφιερωμένο στον άγνωστό μου, που με πλησίασε το μεσημέρι καθώς περιμέναμε στην Τράπεζα, γιά να μού αποκαλύψει την χαρά που τού προσφέρει η απασχόλησή του με το σχέδιο καί την ζωγραφική- "στο πρόγραμμα απεξάρτησης, γιατί είμαι πρώην χρήστης", μού είπε. Καί αφού μιλήσαμε λίγο: "δεν το λέω αλλού ότι είμαι στο πρόγραμμα, γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, σε σάς το είπα γιατί είστε καλλιτέχνης". Με συγκίνησε η εμπιστοσύνη του καί τού εύχομαι καί από εδώ γρήγορα να κερδίσει πίσω τα χαμένα χρόνια.
26 December 2012

24 December 2012

23 December 2012

16 December 2012

14 December 2012

13 December 2012

12 December 2012

11 December 2012

And By Day’s End, ...


... as the first evening lights came on, he was finally there. He was exhausted but the joy in his heart gave him strength. At last he had reached the end of his great journey.

10 December 2012

And On And On He Walked.His feet hurt, his shoes were worn out, he was tired.
But he did not loose  faith: In his heart of hearts he knew he would find what was missing from his life.

And onward he walked.09 December 2012

... He Encountered...


... friendly ones and was offered guidance.

08 December 2012

He Ran...


... into angry people and ignored them;

07 December 2012

06 December 2012

05 December 2012

04 December 2012

... Frightened...


... by the sudden afternoon storm; 

03 December 2012

On The Way...


... he was tormented by the hot midday sun and...

02 December 2012

... And Lunch...... in a crowded roadside gas station. He sat there and watched the other holiday-makers, children and dogs included, all excited about their trip and he began to realize what was missing from his life.
So on and on he walked.

01 December 2012

He Had...


... coffee on his own in a small village shop...

30 November 2012

... And...


... through noisy playgrounds, ...

29 November 2012

So He Walked...


... forward on and on,  through  sleepy villages and...

27 November 2012

And He Asked The Wise Tortoise...... to check under the bushes. And he learned much from them- still he knew, that this was not what was missing from his life.

26 November 2012

He Asked...


... the friendly ducks to search in their pond;

25 November 2012

24 November 2012

He Walked...


... and walked. He explored the dark woods...

23 November 2012

...He Also Met... ...  the lonely shepherd on the hill and he talked to them and it was so peaceful! Yet, this wasn’t what was missing from his life.

22 November 2012

Then...


... he met the good peasants working the fields and...

21 November 2012

20 November 2012

He Visited...


... the ancient sites and admired them; but he knew, in his heart, that this wasn’t what was missing from his life.

19 November 2012

... Way Out...


... into the countryside  searching everywhere.