22 August 2016

Arrogance

2 comments:

Άιναφετς said...

Θα πέσει!!!!!!!!!!!!! κομ ντ αμπιτουντ... ως συνήθως! ;-)

lalala!
https://www.youtube.com/watch?v=GME3fMeK5ts

dodo said...

άιναφετς Οπωσδήποτε- ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει ;-)
Μερσί πουρ λε λαλαλα, πάντα γοητευτικό, και ας ακούγεται σπανιότερα από την αγγλόφωνη εκδοχή του!