19 September 2017

DOWNHEARTED... (wrong hand)


3 comments:

Πουπερμίνα said...

Ωστόσο ...με απαντοχή και επιφοίτηση.

Άιναφετς said...

Όλα καλά όσο δεν της κουτσουλάει το κεφάλι.

dodo said...

πουπερμίνα Ακριβώς!

άιναφετς Γιά κάποιους είναι γούρι η κουτσουλιά στο κεφάλι ;-)